Kalite-Çevre-İş güvenliği

Çevre

Sürdürülebilir kalkınma ilkesiyle hareket eden Aygaz, doğal kaynaklar israf edilmeden, ekonomik, sosyal ve endüstriyel gelişmenin insan ve çevre sağlığına uygun şartlarda gerçekleştirilmesine inanmaktadır.

Aygaz bu amaçla, teknoloji ve yeniliklere sürekli olarak yatırım yapmaktadır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) 2002 yılı itibarıyla uygulamaya alınmış ve yaygınlaştırılmıştır. 2007 yılından bu yana 12 adedi tesisler olmak üzere toplam 13 sahada ÇYS sistemi belgelendirilmiştir.

Aygaz tescilli ticari markasıdır. Tüm hakları saklıdır. © 2013 Aygaz A.Ş.