Tüpgaz Bilgilendirme

Kullanma Kılavuzu

Can ve mal emniyeti için LPG tüpü kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar;

• Dolu LPG tüplerini, abonesi olduğunuz Mogaz bayisinden almalısınız.

• 2 kg. üzerindeki tüplerin, tüketim yerine kadar götürülmesi ve cihazlara bağlanması mutlaka yetkili bayi tarafından yapılmalıdır.

• Tüpün üzerinde tüp imalatçısı firmanın markası (Mogaz veya Gazal), tüp sahibi dağıtıcı firmanın markası (Mogaz) ve tüpün Türk standartlarına uygun olarak imal edildiğini belirten “TS 55” ve “TSE” işaretleri yer almalıdır. “TS 5306” standartlarına göre periyodik kontrolü yapılmış olması gereken tüplerde ise bu kontrolün yapıldığını gösteren işaret bulunmalıdır.

• Ayrıca tüp, garanti mühür kapakla (Mogaz Hologram Kapak) kapatılmış olmalıdır.

• Paslı, şişkin, ezik, kesik, boyasız, çatlak, hasarlı vb. tüpler kullanılmamalıdır.

• Tüp ve donanımları (dedantör, hortum) TSE belgeli olmalıdır.

• Dedantör kesinlikle kurcalanmamalı, rahatça çalışması için kar, yağmur, toz, yağ, pas gibi dış etkenlerden korunması sağlanmalıdır.


DEVAMINI GÖRÜN

Can ve mal emniyeti için LPG tüpü kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar;

• Dolu LPG tüplerini, abonesi olduğunuz Mogaz bayisinden almalısınız.

• 2 kg. üzerindeki tüplerin, tüketim yerine kadar götürülmesi ve cihazlara bağlanması mutlaka yetkili bayi tarafından yapılmalıdır.

• Tüpün üzerinde tüp imalatçısı firmanın markası (Mogaz veya Gazal), tüp sahibi dağıtıcı firmanın markası (Mogaz) ve tüpün Türk standartlarına uygun olarak imal edildiğini belirten “TS 55” ve “TSE” işaretleri yer almalıdır. “TS 5306” standartlarına göre periyodik kontrolü yapılmış olması gereken tüplerde ise bu kontrolün yapıldığını gösteren işaret bulunmalıdır.

• Ayrıca tüp, garanti mühür kapakla (Mogaz Hologram Kapak) kapatılmış olmalıdır.

• Paslı, şişkin, ezik, kesik, boyasız, çatlak, hasarlı vb. tüpler kullanılmamalıdır.

• Tüp ve donanımları (dedantör, hortum) TSE belgeli olmalıdır.

• Dedantör kesinlikle kurcalanmamalı, rahatça çalışması için kar, yağmur, toz, yağ, pas gibi dış etkenlerden korunması sağlanmalıdır. • Tüpler ve tüp donanımları, kullanma talimatlarına uygun olarak can ve mal emniyetini tehlikeye sokmayacak şekilde kullanılmalıdır.

• Tüp ile cihaz arasındaki hortum bağlantısı tek parça olmalı ve uzunluğu 1,5 metreyi geçmemelidir.

• Hortumun dedantöre ve yakıcı cihaza bağlantıları kelepçe ile yapılmalı, eskiyen, çatlayan, yumuşayan veya sertleşen hortumlar ile imalat tarihinden itibaren 3 yıl geçmiş olan hortumlar yenisi ile değiştirilmelidir. Dedantörlerde ise değişiklik süresinin imalat tarihinden itibaren 10 yıl olduğu unutulmamalıdır.

• Ocağın altında veya yakınında, kolayca yanabilen ve tutuşabilen kağıt, naylon, plastik, tül örtü, perde vb. maddeler bulundurulmamalıdır.

• Tüp, LPG yakan cihazların seviyesinden daha aşağıda ve dik konumda kullanılmalıdır.

• Tüp doğrudan doğruya güneş ışınlarına maruz kalmamalı, kalorifer radyatörlerinden en az 2 m. ve soba gibi ısıtıcılardan en az 4 m. uzağa konulmalıdır.

• LPG yakan cihazlar az havalanan küçük hacimli bir yerde bulunuyorsa burası sık sık havalandırılmalıdır.

• Tüpler zemin altı bodrum katlarında kullanılmamalıdır.

• Kullanılan veya yedek LPG tüplerinin dolap içerisinde bulunması durumunda, dolap kapağının altında havalandırma delikleri açılmalıdır. Yedek tüp, kullanılan tüpün yanına konulmamalıdır. Her ailede en fazla bir adet yedek tüp olmalıdır.

• LPG yakan cihazlara yeni tüp bağlamadan önce yakınında yanmakta olan başka bir cisim varsa söndürülmelidir.

• Tüpler zemin altı bodrum katlarında kullanılmamalıdır.

• Kullanılan veya yedek LPG tüplerinin dolap içerisinde bulunması durumunda, dolap kapağının altında havalandırma delikleri açılmalıdır. Yedek tüp, kullanılan tüpün yanına konulmamalıdır. LPG yakan cihazlara yeni tüp bağlamadan önce yakınında yanmakta olan başka bir cisim varsa söndürülmelidir.

• Cihaza yeni tüp bağlantısı yapıldıktan sonra; bağlantı yerlerinde gaz kaçağı olup olmadığı sabun köpüğü ile kontrol edilmelidir. Kontrol; açık ateşle (kibrit, çakmak vb.) kesinlikle yapılmamalıdır.

• Kaçak varsa, volanlı vanalı tiplerde vana kapatılıp; geçme kilitlemeli tiplerde ise dedantörün mandalı kapatılıp, dedantör çıkartılıp yetkili bayiye haber verilmelidir.

• Yanan piknik tüpü üzerine çapı 20 cm'den büyük kazan, tencere vb. kaplar konulmamalıdır.

• Aşırı hava akımı ve yemek taşmaları cihaz alevini söndürerek gaz birikmesine sebep olur. Böyle bir durumla karşılaşıldığında önce cihaz vanası kapatılmalı, sonra pencere, kapı vb. yerler açılarak odanın havalandırılması ve biriken gazın dışarıya çıkması sağlanmalıdır. Bunlar yapılmadan cihaz kesinlikle kullanılmamalıdır.

• LPG tüpleri ve bunlarla birlikte kullanılan cihazlar, uyumak için kullanılan yerlerden yatmadan önce çıkarılmalıdır. Borusuz soba, kamping lamba ve sobalar yanar halde bırakılıp uyunmamalıdır.

Aygaz tescilli ticari markasıdır. Tüm hakları saklıdır. © 2013 Aygaz A.Ş.